Filterjord – en metode til håndtering af vejvand – Københavns Universitet

Dato: 27-05-2015 | Videnblad nr. 07.03-03 Emne: Spildevand, slam og regnvand

Filterjord – en metode til håndtering af vejvand

I bæredygtige og klimarobuste byer skal der være styr på den diffuse forurening. En veldefineret jordblanding, som både sikrer effektiv infiltration og rensning, anvendes til at  håndtere forurenet regnafstrømning fra veje, parkeringsarealer og andre trafikerede arealer. Dermed kan klimatilpasning med lokal nedsivning lade sig gøre flere steder.

For at læse mere skal du være abonnent.
Er du allerede abonnent, så log ind i boksen til højre.