Dato: 01-09-1998 | Videnblad nr. 06.07-01 Emne: Agerlandets natur

Landmanden som forvalter af vedvarende græsarealer

De vedvarende græsarealer, f.eks. enge og overdrev, er et værdifuldt stykke natur med mange sjældne planter og dyr. En forudsætning for, at de kan bevares er, at de fortsat bruges til græsning og høslæt. Resultater fra FSL viser bl.a., at små arealstørrelser, ændret ejendomsstruktur og jagtinteresser er medvirkende til, at vedvarende græsarealer går ud af drift.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 06.07-01
Forfattere: Jan Kjær Madsen og Andreas Höll