Dato: 01-10-1998 | Videnblad nr. 06.07-02 Emne: Agerlandets natur

Landbrugsdrift og naturpleje

De miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ-ordningen) er med til at fastholde en ekstensiv, natur- og miljøvenlig drift af vedvarende græsarealer. Desuden spiller landmændenes kendskab til naturkvalitet og kulturhistorie en rolle for driften.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 06.07-02
Forfattere: Jan Kjær Madsen og Andreas Höll