Dato: 01-06-2000 | Videnblad nr. 06.02-11 Emne: Eng kær og mose

Engplantesamfund kan retableres ved græsning

Det tager lang tid at retablere engsamfund ved hjælp af græsning. Undersøgelser på tre enge på Mols peger på, at udgangspunktet har stor betydning for resultatet. Flytning af kvæg kan bruges aktivt til at stimulere processen, fordi de bringer frø med sig fra den ene eng til den anden.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 06.02-11
Forfatter: Rita Merete Buttenschøn