Dato: 01-07-1996 | Videnblad nr. 06.00-04 Emne: Generelt

Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo I

Hver Kæmpe-Bjørneklo plante kan producere omkring 50.000 frø. Heraf er langt de fleste spiringsdygtige. Erfaringer fra danske forsøg viser, at syv års afgræsning er tilstrækkeligt til at fjerne arten både fra vegetationen og fra jordens frøpulje.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 06.00-04
Forfatter: Gitte Calov og Ulla Vogt Andersen