Dato: 01-04-2005 | Videnblad nr. 06.00-05 Emne: Generelt

Landskabsukrudt

Spredning af landskabsukrudt i naturlige økosystemer er et stigende problem i Danmark. Langtidseffekter af denne spredning kan betyde mindsket artsdiversitet for både flora og fauna, forandringer i landskabsbilledet, begrænsninger for friluftslivet, øget risiko for erosion m.v. Landskabsukrudtet er besværligt og dyrt at bekæmpe, så det gælder om at have en øget overvågning af udviklingen, at hindre spredning f.eks. gennem information, regler om deponering mv. samt at føre en målrettet og systematisk bekæmpelse.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 06.00-05
Forfattere: Gitte Calov, Rita Merete Buttenschøn og Ulla Vogt Andersen