Dato: 01-06-1998 | Videnblad nr. 06.00-09 Emne: Generelt

Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og naturpleje

EU's støtte til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger omfatter også en række naturplejeopgaver. En sammenligning med de andre EU-lande viser, at ordningerne kun anvendes i beskedent omfang i Danmark.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 06.00-09
Forfattere: Erling Andersen og Andreas Höll