Dato: 01-04-2000 | Videnblad nr. 06.00-15 Emne: Generelt

Græsning som pleje af bynære arealer

Græsning med husdyr kan være en god og billig plejemetode for grønne områder i udkanten af byen, forudsat at græsningen tilpasses målsætningen for arealernes tilstand og anvendelse. Græsning kan bl.a. bruges til at pleje arealer med åbent, tæt plantedække, at udvikle artsrige græsgange samt være et alternativ til kemisk bekæmpelse af for eksempel kæmpe-bjørneklo og japansk pileurt.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 06.00-15
Forfatter: Rita Merete Buttenschøn