Dato: 01-08-2006 | Videnblad nr. 06.00-22 Emne: Generelt

Gamle danske kvægracer som naturplejere

Gamle danske husdyrracer skal bevares for at sikre deres genetiske ressource. En aktiv brug af de gamle racer i naturforvaltningen, kan være med til at øge interessen for at holde disse racer og dermed sikre en opformering af bestandene. Fordelen med at bruge de gamle kvægracer i naturplejen er, at de i høj grad har været vænnet til selv at skulle finde føden på naturgræsgange og derfor måske bedre kan udnytte foderressourcerne og dermed resultere i en bedre naturpleje.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 06.00-22
Forfattere: Lisbeth Nielsen og Rita Merete Buttenschøn

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt