Dato: 01-02-2002 | Videnblad nr. 06.01-12 Emne: Overdrev og hede

Driften af de vedvarende græsarealer bliver mere miljøvenlig

Enge og overdrev har i de seneste ti år været mål for støtteordninger og lovgivning der skal sikre arealernes eksistens og ekstensivere driften på dem. En undersøgelse af landmændenes drift i perioden 1995 til 2001 viser at der hovedsageligt er sket driftsændringer der er gavnlige for naturen og miljøet, specielt er der sket en formindskelse af forbruget af gødning. Samtidig er opgivelse af driften kun sket i et meget begrænset omfang. De positive tendenser i driften er endvidere knyttet til de mest værdifulde af engene og overdrevene. Resultaterne peger således i retning af at støtteordningerne og lovgivningen har haft en positiv indflydelse på driften af enge og overdrev.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 06.01-12
Forfatter: Erling Andersen