Nyhedsbrev

Her kan du se nyhedsbreve fra Videntjenesten: By, Park og Landskab

Tidligere udsendte nyhedsbreve21. august 2020 - Ukrudtsbekæmpelse │ Åben land-dagene │ Ny bog om LAR

16. juni 2020 - Grøn kulturarv │Formidling i landskabet │Vær med til at forme Videntjenesten

7. maj 2020 - Friluftsliv i nye skove │ Barrierer for adgang │Klimatilpasning i det åbne land

23. marts 2020 - Mødet med græssende dyr| Byerne og det stigende havvand | Masteruddannelse genstarter

5. februar 2020 - Filterjord │ Udvikling i landsbyer│ Bæredygtig kirkegård


2019
2018
2017
2016
2015
2014