Nyhedsbrev – Københavns Universitet

Værdisætning af træer ǀ Rekreative ruter ǀ Planter til vejbede

Kære læser
I næste uge mødes det globale bynetværk C40 i København. Netværket består af en række storbyer, der arbejder for at reducere CO2-udledningen og øge byernes modstandsdygtighed mod klimaforandringer. IGN bidrager bl.a. som medarrangør på en master class om klimatilpasning, som er åben for alle, der planlægger og designer byrum. Du kan læse mere og tilmelde dig under Arrangementer. Her er også invitationer til Åben land-dagene om løsning af konflikter i det åbne land og Bytræseminaret, som bl.a. præsenterer nye arter af bytræer til danske forhold.

Tilde Tvedt, redaktør
Jette Alsing Larsen, webmaster

Aktuelt


HL19: Vellykket fokus på planteprojekter

På Have & Landskab 19 arrangerede Torben Dam og Marie Schnell fra IGN workshop med pioner indenfor naturalistisk plantedesign Nigel Dunnet, som diskuterede planteprojekter med en række tegnestuer, der havde stort udbytte af processen. Se videoer fra de fire workshops på facebook


Grøn klimaskærm: Kan håndtere regnvand og bremse trafikstøj
En helt ny type klimaskærm kan både fordampe tagvand og skåne beboere for trafikstøj. IGN har været med til at udvikle skærmen, som nu testes i København. Læs mere


Klimaforandringer: Vil naturen fortsat hjælpe os?
Hver gang vi udleder CO2 til atmosfæren, hjælper naturen med at optage det meste af det igen. Et af de helt store spørgsmål er derfor, om naturen også i fremtiden kan hjælpe os med at optage CO2. Forskere fra IGN har nogle svar efter 8 års feltforsøg. Læs mere


Efteruddannelse: Papir på viden om naturbaseret terapi
Winnie Lund er nyuddannet fra Master i landskab og planlægning, som IGN er ansvarlig for. Hun afsluttede efteruddannelsen i marts 2019 med et casestudie i naturbaseret terapi, og masteropgaven har givet hende mulighed for at arbejde med psykisk sårbare unge. Læs mere i Universitetsavisen

Nye Videnblade


Planter til LAR-vejbede skal kunne tåle tørre forhold
Et forskningsprojekt evaluerede i 2017-18 planteanvendelsen i 29 LAR-vejbede med filterjord. Resultaterne viser, at planter fra sandede, stenede og tørkestressede plantesamfund ofte er velfungerende, fordi bedet det meste af tiden er tørt. Læs mere på Videntjenesten.dk
For abonnenter


04.03-24


VAT 19: Opdateret værdisætningsnorm for træer
VAT 03 har efterhånden 16 år på bagen, og branchen har længe ytret ønske om en opdatering af normen. Den er nu udkommet som VAT 19, der er klar til brug. Nyt er det blandt andet, at røddernes betydning i højere grad anerkendes. Læs mere på Videntjenesten.dk
For abonnenter


05.01-27


Webportal samler alle rekreative ruter i Schweiz
I Schweiz har man udviklet et avanceret informationssystem, der organiserer både vandre-  og cykleruter, kanoruter og skiløjper på en fælles digital platform. Den bygger på et bredt samarbejde mellem både offentlige og private aktører. Læs mere på Videntjenesten.dk
For abonnenter


06.01-120

Nye rapporter


Skovgræsning med biodiversitetsformål
Skovgræsning kan være med til at forbedre og bevare skove som levested for de plante- og dyrearter, der har skov som naturligt levested. En ny rapport gennemgår en række undersøgelser på området og konkluderer bl.a., at græsningens påvirkning af skovøkosystemet især afhænger af græsningstrykket. Se rapporten

Spørgsmål og svar


Se de seneste svar på spørgsmål fra abonnenter på Videntjenesten:

Røn med lakporesvamp i park
Rødmende pjalteporesvamp på gamle kastanjer

Som abonnent på Videntjenesten kan du uden beregning stille spørgsmål til IGN's rådgivere. Send dit spørgsmål

Arrangementer


Liveable cities of tomorrow – building on nature-based climate adaptation
9. oktober / Frederiksberg
11. oktober / København
Master class om klimatilpasning og FN’s verdensmål for alle, der arbejder med at planlægge og designe byrum. Arrangementet afholdes to gange i forbindelse med topmødet i det globale bynetværk C40 i København 9.-12. oktober. Det er gratis at deltage. Læs mere


Åben Land Dagene: Konflikter i det åbne land
24.-25. oktober / Middelfart
Det er hårdt arbejde at holde det åbne land smukt, attraktivt, tilgængeligt og samtidig produktivt, sundt og bæredygtigt. Der er kamp om pladsen, og interessekonflikterne er store. Forhåbentlig vil vi i løbet af de to dage også få øje på de gode eksempler, vi kan tage med hjem som inspiration til vores egen hverdag. Læs mere hos Dansk Byplanlaboratorium


Bytræseminar 2019
14. november / Frederiksberg
Årets bytræseminar ser bl.a. på nye bytræarter til danske forhold, omplantning af store træer og beskyttelse og bevaring af træer ved byggeri. Desuden præsenteres to træplantninger med kendisfaktor: Frederiksberg Allé og Kongens Nytorv. Seminaret arrangeres af IGN i samarbejde med Dansk Træplejeforening. Læs mere


Parkdiplom: Samskabelse i et grønt perspektiv
Start 26. november / Nødebo
På dette modul lærer du at udvikle, planlægge, koordinere og lede samskabelsesprocesser og borgerinddragelse i den grønne sektor. Modulet er en del af efteruddannelsen Teknologisk diplomuddannelse i parkvirksomhed, men kan også tages selvstændigt. Læs mere

Om nyhedsbrevet


Videntjenestens nyhedsbrev formidler forskningsresultater og nyheder inden for Park og Landskab + Planlægning og Friluftsliv. Nyhedsbrevet redigeres og udsendes af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet. For at kunne læse Videnblade i deres fulde længde skal du eller din virksomhed have et abonnement. Læs mere om abonnement på Videntjenesten.For at besvare denne email skriv til vt@sl.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 01. oktober 2019