Nyhedsbrev – Københavns Universitet

Bytræer og biodiversitet ǀ Cykelbyen er mulig ǀ Skovgræsning

Kære læser
Biodiversitet handler også om de mange små organismer, der finder et levested på bytræer. To nye Videnblade giver et overblik over, hvad man skal holde øje med. Læs også nye rapporter om naturvejledning og om integration af nye borgere gennem natur og friluftsliv.

I begyndelsen af 2020 får Videntjenestens nyhedsbrev nyt udseende. Vi fortæller fortsat nyt fra forskningen i by, park og landskab på IGN, men har mulighed for at præsentere indholdet på nye måder. Derfor kunne vi godt tænke os at høre jeres forslag og ønsker. Hvad fungerer, og hvad kan vi gøre bedre? Skriv til vt@sl.ku.dk inden 1. december.

Tilde Tvedt, redaktør
Jette Alsing Larsen, webmaster

Nye Videnblade


Cykelbyen København som rollemodel i klimakampen
København er en ikonisk grøn cykelby. Det skyldes ikke særlige forudsætninger, men vedholdende kampe om gaderummet. Andre byer kan ifølge ny bog gøre det samme. Læs mere på Videntjenesten.dk


03.01-32


Skovgræsning kan understøtte biodiversitetsformål
Græsning kan være med til at forbedre skove og skovlandskaber som levested for de plante- og dyrearter, der naturligt hører til i disse områder. Læs mere på Videntjenesten.dk


06.06-11


Meldug som regel uskadeligt for bytræer

Hvide belægninger af meldug på blade kan af og til være et æstetisk problem på f.eks. hestekastanje, spidsløn, eg og platan, men er normalt uskadeligt for træerne. Læs mere på Videntjenesten.dk


05.26-38


Mikrohabitater på træer vigtige for biodiversiteten
Mange arter er knyttet til træer, også i byen. Revner, huller, brud og andre særlige strukturer er med til at give mange forskellige organismer et levested. Læs mere på Videntjenesten.dk


06.08-07


Svampe, mos og lav som mikrohabitater
En lang række vednedbrydende svampe, mosser og laver er knyttet til træer. De udgør i sig selv en del af biodiversiteten, men skaber også levesteder for andre arter. Læs mere på Videntjenesten.dk


06.08-08

Nye rapporter


Ny bog kan give endnu bedre naturvejledning
Naturvejledning handler om at bruge naturoplevelser til at forstærke menneskers relation til naturen. En ny bog skal inspirere kommende naturvejledere til flere og bedre oplevelser i natur- og kulturlandskabet. Bag bogen står Skovskolen, der er en del af IGN, sammen med nordiske kolleger. Læs mere og se bogen


Naturvenner - integration gennem natur og friluftsliv
Rapporten giver indblik i, hvad natur og friluftsliv kan bidrage med i forhold til integration. Frivillige frilufts- og naturmennesker arrangerede naturaktiviteter for at styrke flygtninges fortrolighed med naturen og deres netværk blandt danskere. Se rapporten


Eksempler på naturbaseret integration i Norden
Rapporten ‘Defining nature-based integration – perspectives and practices from the Nordic countries’ præsenterer erfaringer med naturbaseret integration af nye borgere og kommer med forslag til metoder. Anden del beskriver 16 praktiske eksempler fra Danmark, Sverige, Norge og Finland. Se rapporten
Folderen ‘Nature-based integration – a solution for immigrant integration in Nordic countries’ giver et kort overblik over emnet. Se folderen

Arrangementer


Seminar: Design af sundhedsfremmende og tilgængelig natur
20. november / Hørsholm
På seminaret kan du blive klogere på begreber som ”tilgængelighed” og ”universelt design”. Vi forsøger desuden at indkredse de gode landskabsarkitektoniske løsninger, der på naturens betingelser tilgodeser både det praktiske og det æstetiske og giver rige oplevelser. Læs mere og tilmeld


Copenhagen Landscape Lectures: When Maps Become the World
28. november / Frederiksberg
Dr. Rasmus Grønfeldt Winther will talk about his forthcoming book ‘When Maps Become the World’ in which he discusses map making and, ultimately, map thinking that is ubiquitous across literature, cosmology, mathematics, psychology, and genetics. Læs mere


Parkdiplom: Klimatilpasning ved hjælp af grønne teknologier
Start forår 2020 / Nødebo
Efteruddannelse i håndtering af vand i byer for landskabsarkitekter, planlæggere og ingeniører o.l. Tilmelding senest 5. januar. Modulet er en del af efteruddannelsen Teknologisk diplomuddannelse i parkvirksomhed, men kan også tages selvstændigt. Læs mere

Spørgsmål og svar


Abonnenter på Videntjenesten kan gratis få svar på spørgsmål hos IGN’s rådgivere. Send dit spørgsmål

Se de seneste svar på spørgsmål fra abonnenter på Videntjenesten:

Svamp i sår efter forkert grenkapning af kastanjetræ
Store grene må aldrig skæres af inde ved hovedstammen, da det åbner for angreb af vednedbrydende svampe direkte i stammen. Læs mere

Stynet ask med mange vanris
I enderne af styningssårene kan der danne sig en rådkegle, som udhuler grenen lige under de yderste vanris. Læs mere

Om nyhedsbrevet


Videntjenestens nyhedsbrev formidler forskningsresultater og nyheder inden for Park og Landskab + Planlægning og Friluftsliv. Nyhedsbrevet redigeres og udsendes af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet. For at kunne læse Videnblade i deres fulde længde skal du eller din virksomhed have et abonnement. Læs mere om abonnement på Videntjenesten.For at besvare denne email skriv til vt@sl.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 11. november 2019