Nyhedsbrev – Københavns Universitet

Bæredygtig klimatilpasning ǀ Grøn kulturarv ǀ Kirkegårdskonference

Kære læser
Videntjenesten for By, Park og Landskab formidler kvalitetssikret viden direkte fra forskningen på Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning på IGN. I årets sidste nyhedsbrev får du fem nye Videnblade, men der er mange andre resultater fra forskningen i den store database på Videntjenesten.dk. Her kan abonnenter læse alle Videnblade i deres helhed og få gratis rådgivning hos forskerne.

Vores årlige opgørelse viser, at næsten 1.000 abonnenter fra 221 kommuner, organisationer og virksomheder lige nu har fuld adgang til Videntjenesten. Vil du også være med, kan du tegne abonnement på Videntjenesten.dk eller kontakte Jette Alsing på jeal@ign.ku.dk, tlf. 3533 1783.

Vi ønsker alle læsere god jul og godt nytår! Næste nyhedsbrev udkommer i slutningen af januar.

Tilde Tvedt, redaktør
Jette Alsing Larsen, web og abonnement

Nyheder fra forskningen på IGN


Lav en naturzone og giv naturen en reel håndsrækning
Lovgivning bør sikre sammenhængende områder, hvor natur prioriteres over alle andre interesser. En sådan naturzone kan skabe rammer for vedvarende naturbeskyttelse og vil være banebrydende for den fysiske planlægning, skriver forskere fra IGN i et debatindlæg. Læs mere på Altinget.dk


Terapihaven Nacadia præsenteret i DR TV
Terapihaven Nacadia har haft besøg af DR’s livstilsekspert Flemming Møldrup. Han præsenterer IGN’s arbejde med naturbaseret terapi i programmet Fremtidens drømmehaver – den helende have. Se med på DR.dk


Langtidsholdbart træ uden miljøproblemer er målet
Et mere miljøvenligt alternativ til trykimprægneret træ og tropisk træ. Det er, hvad to forskere fra henholdsvis IGN og Lunds Universitet håber, deres forskning fører til. I et nystartet projekt studerer de alternative, miljøvenlige metoder til at beskytte træet mod rådsvampe. Læs mere på IGN.ku.dk

Nye Videnblade


Klimatilpasning set med bæredygtighedsbriller
Klimatilpasningen er i fuld gang, men bidrager indsatsen også til gøre byerne mere bæredygtige? Det har forskere på IGN, DTU og Teknologisk Institut søgt svar på som grundlag for fremtidens løsninger. Læs mere


03.00-36


Bæredygtighedsscore for tre projekter
Afprøvning af 10 bæredygtigheds-indikatorer på tre udvalgte klimatilpasningsprojekter viser markant forskellige profiler. Der er plads til forbedring over hele linjen, om end alle tre scorer højt på enkelte indikatorer. Læs mere


03.00-37


Yderområder som attraktive levesteder for tilflyttere
Flere undersøgelser identificerer faktorer af betydning for tilflyttere til yderområder. De kan give en viden om, hvad der karakteriserer et attraktivt levested. Naturen spiller en stor rolle, men også faktorer som fællesskab, tryghed, ro, stilhed og afstand til familien er vigtige. Læs mere


04.02-50


Stort set lige mange mikrohabitater på alle typer træruiner

Dødt ved gavner biodiversiteten, hvad enten det er stød, stående eller liggende stammer. De fleste typer af mikrohabitater – levesteder for mikroorganismer – kan nemlig optræde på alle slags træruiner. Læs mere


06.08-09


Forskellige træarter huser til en vis grad forskellige mikrohabitater
Træarten har en vis betydning for, hvilke typer mikrohabitater der hyppigst forekommer, især på stående træruiner. Resultaterne taler for at bevare træruiner af forskellige træarter, hvis man vil styrke biodiversiteten. Læs mere


06.08-09

Nye rapporter


Den grønne kulturarv: Værdier, udfordringer og metoder
I en ny bog introducerer professor Ellen Braae fra IGN grøn kulturarv som nyt begreb, der omfatter haver, parker, grønne byer og kulturarvslandskaber. Hvordan bevarer og udvikler vi disse områder – og hvorfor behandler vi dem vidt forskelligt, når de i virkeligheden har mange fælles udfordringer, f.eks. klimaforandringer. Bogen giver et teoretisk, historisk og forvaltningsmæssigt overblik over den grønne kulturarv, som typisk falder mellem de to stole, vi benævner kulturarv og naturarv. Projektet er finansieret af Realdania. Bogen præsenteres officielt i januar, men man kan allerede nu læse med her.


Byerne og det stigende havvand
Havstigninger og risiko for stormflod stiller nye krav til planlægningen af kystbyer. Rapporten gør rede for en række innovative tilgange, bl.a. med udgangspunkt i danske og udenlandske cases og en række nye studenterprojekter, der ses som eksempler på nytænkning. Den afrundes med et overblik over opmærksomhedspunkter og videnbehov. Se rapporten

Arrangementer og efteruddannelse


Mastermodul: Etablering af terapihaver
Start 30. januar – 1. februar 2020
Modulet er en del af Master i landskab og planlægning, men kan også tages selvstændigt. Deltagerne lærer at identificere særlige oplevelsesværdier i naturen og lade dem indgå i et terapeutisk sundhedsfremmende forløb. Desuden introduceres basale værktøjer til projektstyring ved etablering af en terapihave e.l. Læs mere


Parkdiplom: Klimatilpasning ved hjælp af grønne teknologier
Start forår 2020 / Nødebo
Efteruddannelse i håndtering af vand i byer for landskabsarkitekter, planlæggere og ingeniører o.l. Modulet er en del af efteruddannelsen Teknologisk diplomuddannelse i parkvirksomhed, men kan også tages selvstændigt. Tilmelding senest 5. januar. Læs mere


Kirkegårdskonferencen 2020: Bæredygtig kirkegård
5. marts 2020 / Nyborg
Hvordan kan kirkegårdene tage et medansvar for de klima- og miljøudfordringer, verden står overfor – som en integreret del af det daglige arbejde? Konferencen ser blandt andet på mulighederne for at styrke naturen, reducere udledninger og genbruge materialer. Læs mere og tilmeld

Aktuelle rådgiversvar


Abonnenter på Videntjenesten kan gratis få svar på spørgsmål hos IGN’s rådgivere. Send dit spørgsmål

Se de seneste svar på spørgsmål fra abonnenter på Videntjenesten:
Ask med hulheder ved stammebasis
Ahorn med lakporesvamp bør fældes

Om nyhedsbrevet


Videntjenestens nyhedsbrev formidler forskningsresultater og nyheder inden for Park og Landskab + Planlægning og Friluftsliv. Nyhedsbrevet redigeres og udsendes af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet. For at kunne læse Videnblade i deres fulde længde skal du eller din virksomhed have et abonnement. Læs mere om abonnement på Videntjenesten.For at besvare denne email skriv til vt@sl.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 19. december 2019