Nyhedsbrev – Københavns Universitet

Filterjord │ Udvikling i landsbyer│ Bæredygtig kirkegård

Nyheder fra forskningen på IGN


Høns og havearbejde skal hjælpe ældre med demens
IGN er med i et nyt projekt, som skal vise, hvordan grønne udearealer designes, så de er til gavn for ældre med demens. ”Det nye og særlige er, at vi har samlet et tværfagligt forskerteam med både landskabsarkitekter, fysioterapeuter og forskere og praktikere fra sundhedsområdet, at vi arbejder ud fra forskningsevidens, når vi etablerer en have på et demensplejehjem – og at vi undersøger effekten af indsatsen,” fortæller professor Ulrika Stigsdotter fra Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning. Syddansk Universitet står i spidsen for projektet.

Nye Videnblade


Erfaringer med sammensætning, effekt og drift af filterjord
Filterjord er udbredt som renseelement i LAR-løsninger, typisk til rensning af vejvand før nedsivning. Generelt vurderes renseeffektivteten at være god, selv om vejsalt ikke tilbageholdes. Læs hele Videnbladet på Videntjenesten.dk [For abonnenter]


Filterjord i vadi


Brug og design af naturen for mennesker med bevægelseshandicap
Mange mennesker med bevægelseshandicap bor tæt på naturmiljøer, men alligevel besøger de dem sjældent. Dermed opnår de ikke de samme helbredsmæssige fordele ved naturbesøg som befolkningen generelt. Læs hele Videnbladet på Videntjenesten.dk [For abonnenter]


Tilgængelig boardwalk

Nye rapporter


Klimatilpasning 

Filterjord – erfaringer og status i DK 2019

Marina Bergen Jensen, Helle Markussen og Peter Engelund Holm / IGN Rapport December 2019.

Blå skridt mod bæredygtige byer: Vurdering af dansk praksis for klimatilpasning
M.B. Jensen, H.J.D. Sørup, L. Liu, O. Fryd, M.B. Dahl, K.A. Ulbak og K. Arnbjerg-Nielsen / IGN Rapport December 2019.

Klimatilpasning i det åbne land – løsningseksempler 
Peter Stubkjær Andersen, Rikke Munck Petersen, Jan Støvring og Henrik Vejre / IGN Notat December 2019Landdistriktsudvikling

Den moderne landsby i ny rolle: Udvikling af nye erhverv
Hanne Wittorff Tanvig / IGN Rapport Januar 2020

Landsbyen går sammen om nye erhverv – Køreplan for økonomisk udvikling med afsæt i landsbyens særlige kvaliteter
Hanne Wittorf Tanvig / IGN Hæfte Januar 2020

Arrangementer og efteruddannelse


Kirkegårdskonferencen 2020: Bæredygtig kirkegård
5. marts / Nyborg
Hvordan kan kirkegårdene tage et medansvar for de klima- og miljøudfordringer, verden står overfor – som en integreret del af det daglige arbejde? Konferencen ser blandt andet på mulighederne for at styrke naturen, reducere udledninger og genbruge materialer. Se program og tilmeld dig på IGN.ku.dk/kirkegaarde senest 20. februar


Parkdiplom: Klimatilpasning ved hjælp af grønne teknologier
Start marts 2020 / Nødebo
Efteruddannelse i håndtering af vand i byer for landskabsarkitekter, planlæggere og ingeniører o.l. Modulet er en del af Teknologisk diplomuddannelse i parkvirksomhed, men kan også tages selvstændigt. Tilmelding senest 10. februar på Parkdiplom.dk


Parkdiplom: Opgavedeling
Start marts 2020 / Nødebo
Opgavedeling handler om samarbejdsformer og kontraktformer internt i virksomheder og eksternt mellem virksomheder. Modulet er en del af Teknologisk diplomuddannelse i parkvirksomhed, men kan også tages selvstændigt. Tilmelding senest 15. februar på Parkdiplom.dk

Aktuelle rådgiversvar


Abonnenter på Videntjenesten kan gratis få svar på spørgsmål hos IGN’s rådgivere. Send dit spørgsmål

De seneste svar på spørgsmål fra abonnenterne:

Buskprogrammet sørger for, at de bedste planter indgår i frøproduktionen


Birk med purpurlædersvamp har ingen fremtid


Grene og stammer fra æbletræer med frugttræskræft bør ikke efterlades på stedet

Om nyhedsbrevet


Videntjenestens nyhedsbrev formidler forskningsresultater og nyheder om by, park og landskab fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) ved Københavns Universitet.

For at kunne læse Videnblade i deres fulde længde skal du eller din virksomhed have et abonnement på Videntjenesten.

Nyhedsbrevet redigeres og udsendes af Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning på IGN.

Redaktør: Tilde Tvedt, kommunikationsmedarbejder
Web og abonnement: Jette Alsing Larsen, grafisk formidlerFor at besvare denne email skriv til vt@sl.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 05. februar 2020