Nyhedsbrev – Københavns Universitet

Bjørneklo | Cykelstier | Afgangsudstilling

En ny bekendtgørelse giver nu kommunerne mulighed for at bekæmpe kæmpe-bjørneklo på lodsejerens regning. Læs mere om den sag i månedens Videnblade. I begyndelsen af oktober kan du besøge den første afgangsudstilling for nyuddannede landskabsarkitekter. Copenhagen Landscape Lectures fortsætter i oktober og november med oplæg om byens landskab og samspil med borgerne om vandhåndtering.

Med venlig hilsen Erling Andersen og Tilde Tvedt, redaktører
Jette Alsing Larsen, grafiker og abonnementssekretær

Nye Videnblade


Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo: Lovgivning og indsatsplaner

Bekendtgørelsen om bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo giver nu kommunerne mulighed for at bekæmpe for lodsejerens regning. Det er fortsat frivilligt at lave indsatsplaner, men mange kommuner bruger dette helt centrale virkemiddel. Læs mere.


06.00-39


Udviklingen af Københavns cykelstinetværk

Københavns infrastruktur for cykelstier er i dag anerkendt som et sammenhængende netværk. Bliv klogere på, hvor og hvornår cykelstierne blev anlagt og har udviklet sig til et sammenhængende cykelstinetværk. Læs mere.


03.19-23

Kort nyt


Have & Landskab: Tak for sidst
Tak for sidst til jer, der kiggede forbi vores stand på Have & Landskab. IGN var også denne gang stærkt repræsenteret på Danmarks største fagudstilling for den grønne sektor. Standen bød masser af gæster indenfor til bl.a. græsforsøg og oplæg om veterantræer. Læs mere.

Afgangsudstilling for nyuddannede landskabsarkitekter
Nu præsenterer de nyuddannede landskabsarkitekter fra IGN for første gang deres afgangsprojekter i en samlet udstilling. Kom og få inspiration til kommende projekter. Udstillingen vises i Brøndsalen, Haveselskabets Have, Pile Allé 14a på Frederiksberg den 2.-5. oktober og den 9.-12. oktober kl. 13-20. På åbningsdagen er der reception kl. 17. Læs mere.

Copenhagen Landscape Lectures
Den 3. oktober forelæser Peter Connolly fra University of Wellington, New Zealand om Landscape urbanism: an ambitious yet tentative nature project. Den 30. november holder Maggie Roe fra Newcastle University, England en forelæsning om Hydro-citizenship: Tracing how citizens and communities live with each other and their environment in relation to water. Yderligere information på hjemmesiden og Facebook.

Centerberetning 2016 fra Skov & Landskab
Den aktuelle Centerberetning 2016 fra Skov & Landskab indeholder bl.a. eksempler på resultater fra sidste års projekter. Læs f.eks. om skybrudsscreening, Københavns nye byskov, helårsgræsning som værktøj i naturplejen og agerlandets udvikling 1954-2015. Læs mere.

Spørgsmål og svar


Læs de seneste svar på spørgsmål fra abonnenter på Videntjenesten
Kulsvamp på birk
Rodsvamp i tredelt bøg

Husk, at du som abonnent er velkommen til at stille spørgsmål til Videntjenestens rådgivere. Du kan sende dit spørgsmål via dette link.

Kurser og arrangementer


Temadag: Planter i klimatilpasningen
12. oktober/Nødebo
Klimatilpasningsprojekter sælges ofte på frodige og blomstrende løsninger. At opnå succes med grønne overfladeløsninger forudsætter, at beton skiftes ud med planter. Men hvilke planter er gode til hvad? Hvordan skal driften være? Kan vi f.eks. tænke planter ind i løsninger til at fremme hydraulikken, gøre vandet renere og tilbageholde vand i klimatilpasningen? Læs mere.


Temadag: Klimatilpasning – den grønne by
2. november/Nødebo
Hvordan kan bynær skov, parker, regnbede og grønne overflader give byen den robusthed, som er nødvendig i fremtiden? Denne dag ser vi på, hvordan planlægning, projekter og planter kan udvikle byen til at blive sundere, skønnere og mere klimasikker. Få dit eget værktøj med hjem til måling af merværdi i klimatilpasningsprojekter. Læs mere.


Bytræseminar 2017
16. november/Frederiksberg
Bytræseminaret arrangeres i samarbejde med Dansk Træplejeforening og præsenterer det nyeste fra forskning og praksis. I år vil der blandt meget andet være fokus på ny viden om sårheling og behandling af sår. Vi kommer også til at høre om træernes hemmelige liv. Som altid vil der være nyt om sygdomme og skadevoldere. Læs mere.


Afslutningskonference: Fremtidens Landskaber
16. november/Frederiksberg
Forskningsprogrammet Fremtidens Landskaber holder afslutningskonferencen efter 4 spændende og lærerige år, hvor praksis og forskning har arbejdet tæt sammen. Konferencen giver nye perspektiver på det åbne lands planlægning. Hvordan skabes grundlag for en mere proaktiv, helhedsorienteret og involverende planlægning? Hvordan skal fremtidens landskaber planlægges og indrettes? Hvilke udfordringer og ønsker er i spil? Og ikke mindst hvem har initiativet og ansvaret? Læs mere.

Om nyhedsbrevet

Videntjenestens nyhedsbrev for Park og Landskab formidler forskning og rådgivning inden for parkforvaltning og landskabsplanlægning. Nyhedsbrevet redigeres og udsendes af Skov & Landskab ved Københavns Universitet. For at kunne læse Videnblade i deres fulde længde, skal du eller din virksomhed have et abonnement. Læs mere om abonnement på Videntjenesten.For at besvare denne email skriv til vt@sl.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 29. september 2017