Nyhedsbrev – Københavns Universitet

Buske | Rekreation i nye skove | Børn i naturen

I år er det 25 år siden, Videntjenesten blev etableret. I den anledning har vi bedt den tidligere og den nuværende chef give deres bud på, hvorfor den har holdt så længe. Det skyldes bl.a. det tætte forhold mellem forskning og fagfolk, som Videntjenesten repræsenterer, vurderer Kjell Nilsson, der nu er direktør for Nordregio. Abonnenterne får adgang til en uafhængig videnbank, men oplever også at være tæt på forskningen i bredere forstand. Læs mere

Med venlig hilsen Erling Andersen og Tilde Tvedt, redaktører
Jette Alsing Larsen, grafiker og abonnementssekretær

Nye Videnblade


Brug buske bedre

Buskplantninger er robuste beplantningselementer, der skaber grønne pauser i øjenhøjde, understøtter biodiversiteten og ikke har behov for intensiv drift. Et ph.d.-projekt undersøger, hvordan forskellige plantningsprincipper påvirker trivsel, drift og udtryk.
Læs mere

04.06-34


Undervisning i grønne fag kan gavne krigsveteraner
Et ti uger langt pilotprojekt viser, at undervisning i grønne fag kombineret med friluftsture gav krigsveteraner bedre hverdagstrivsel og bragte dem tættere på job eller uddannelse. Samme proces kunne være en mulighed for andre målgrupper. Læs mere

12.00-26

Kort nyt


Nye skove er et rekreativt skatkammer
Naturstyrelsen, Aarhus Kommune og Lokale og Anlægsfonden har indgået et samarbejde med forskere fra IGN om et idékatalog, der sætter fokus på unge skoves rekreative potentiale. Det er en fantastisk mulighed for at identificere og afprøve forskellige svar på spørgsmålet om, hvordan man gør unge skovrejsninger interessant for alle, også naturen, vurderer Anders Busse Nielsen, professor i planteanvendelse på IGN. Læs mere


Udeskole gør børn til bedre læsere
Over 500 skoleelever fra hele landet har deltaget i udeskole-projektet TEACHOUT, som netop er afsluttet. Det viser bl.a., at elever i 3.-6. klasse, der fem timer om ugen får undervisning uden for klasseværelset, bliver bedre læsere. Ph.d.-studerende Camilla Roed Otte fra IGN står bag den del af forskningen. Læs mere


Nyt center skal få flere børn ud i naturen
Danske børn er i naturunderskud. Derfor har Nordea-fonden støttet oprettelsen af Center for Børn og Natur med 18 millioner kr. Det er forankret på Skovskolen med Søren Præstholm som daglig leder. Centret skal være med til at sikre, at flere børn kommer ud i naturen og får gode oplevelser, der kan danne baggrund for leg, læring, udvikling og trivsel. Læs mere


Ny bog: En god staude til kirkegården
Foreningen af Danske Kirkegårdsledere har udgivet en lille bog om stauder, der trives på kirkegården. Bogen er tænk som inspiration til at supplere det grønne på kirkegården med farver og variation. Læs mere og bestil

Spørgsmål og svar


Husk, at du som abonnent er velkommen til at stille spørgsmål til Videntjenestens rådgivere. Du kan sende dit spørgsmål via dette link.

Kurser og arrangementer


Afslutningskonference: Fremtidens Landskaber
16. november/Frederiksberg
Forskningsprogrammet Fremtidens Landskaber holder afslutningskonferencen efter fire spændende og lærerige år, hvor praksis og forskning har arbejdet tæt sammen. Konferencen giver nye perspektiver på det åbne lands planlægning. Hvordan skaber man grundlag for en mere proaktiv, helhedsorienteret og involverende planlægning? Hvilke udfordringer og ønsker er i spil? Og ikke mindst – hvem har initiativet og ansvaret? Læs mere


Copenhagen Landscape Lectures
30. november/Frederiksberg
På efterårets sidste arrangement forelæser Maggie Roe fra Newcastle University om Hydro-citizenship: Tracing how citizens and communities live with each other and their environment in relation to water. Læs mere

Om nyhedsbrevet

Videntjenestens nyhedsbrev for Park og Landskab formidler forskning og rådgivning inden for parkforvaltning og landskabsplanlægning. Nyhedsbrevet redigeres og udsendes af Skov & Landskab ved Københavns Universitet. For at kunne læse Videnblade i deres fulde længde, skal du eller din virksomhed have et abonnement. Læs mere om abonnement på Videntjenesten.For at besvare denne email skriv til vt@sl.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 10. november 2017