Nyhedsbrev – Københavns Universitet

Bekæmpelse af bjørneklo | Efteruddannelse 2018 | Bæredygtig jul

Vores kollegaer på IGN arbejder for tiden på at gøre julen til en mere bæredygtig fest. Ambitionen er at finde frem til ædelgranarter, der er mere modstandsdygtige mod lus end den velkendte nordmannsgran. Så skal der bekæmpes mindre, og det gør produktionen af juletræer mere bæredygtig. Mens vi venter på resultaterne, ønsker vi alle en glædelig jul – på gensyn i det nye år!

Erling Andersen og Tilde Tvedt, redaktører
Jette Alsing Larsen, grafiker og abonnementssekretær

Nye Videnblade


Biologi og principper for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo

Kendskab til bjørneklos biologi gør det nemmere at tilrettelægge en effektiv bekæmpelse. Det handler om at sætte ind, når planten er mest sårbar. Læs mere

06.00-40


Metoder til bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo
Alle de gængse metoder til bekæmpelse af bjørneklo har effekt. Det kræver dog, at de udføres på den rigtige måde, uden ophold og i rette tid. Læs mere

06.00-41

Kort nyt


Efteruddannelse: Bliv klogere på det grønne
Vi er nu klar med programmet for temadage, konferencer og kurser i foråret 2018. Her kan du bl.a. blive klogere på bæredygtig parkdrift, kirkegårde, byplanlægning, belægninger, drift af LAR og urban farming. Hvis du vil endnu mere i dybden, tilbyder vi kompetencegivende efteruddannelse, hvor du får papir på dine færdigheder, f.eks. inden for friluftsliv, sundhedsfremme og parkforvaltning. Program og tilmelding til de enkelte arrangementer.


Præsentationer fra Bytræseminar 2017
Der var igen i år en flot tilslutning til Bytræseminaret med over 230 deltagere. Oplæg fra dagen kan nu findes på IGNs hjemmeside. Her kan du bl.a. finde oplæg om træers reaktion på såring, nye metoder til sårbehandling, formklipning, vurdering af tveger og meget mere. Seminaret afholdtes som sædvanlig i samarbejde med Dansk Træplejeforening, der uddelte årets træpris til Red Byens Træer. Sæt allerede nu kryds i kalenderen til næste års Bytræseminar den 15. november 2018. Læs mere.


Klimaforandringer: Hvad betyder de
IGN står i spidsen for AnaEE Denmark, som samler og udvikler forsøgsfaciliteter for eksperimentel økosystemforskning. Forsøgsfaciliteterne skal hjælpe forskerne med at forudsige, hvordan fremtidige klimatiske og miljømæssige forandringer vil påvirke bl.a. fødevaresikkerhed, drikkevand, biodiversitet og bioenergi. Læs mere

Spørgsmål og svar


Husk, at du som abonnent på Videntjenesten er velkommen til at stille spørgsmål til vores rådgivere. Du kan sende dit spørgsmål via dette link.

Kurser og arrangementer


Master Class: Urban Farming
18. januar / Frederiksberg / Tilmeldingsfrist 4. januar
Programmet omfatter et udvalg af Danmarks bedste forskere inden for urban farming og en håndfuld af de mest erfarne praktikere. Der er oplæg med debat og derefter workshops med rig lejlighed til at udveksle erfaringer og sparre med eksperter. Læs mere


Etablering af terapihaver
Start 25. januar / Frederiksberg og Hørsholm / Tilmeldingsfrist 3. januar
Kurset belyser naturens og terapihavers potentiale ift. sundhedsfremme og behandling og klæder deltagerne på til selv at etablere terapihaver. Kurset indgår i Master i landskab og planlægning, men kan tages selvstændigt. Læs mere


Opgavedeling – kontrakthåndtering og samarbejdsformer
Start 29. januar / Nødebo / Tilmeldingsfrist 18. december
Kompetencegivende efteruddannelseskursus om opgavedeling internt i virksomheder og eksternt mellem virksomheder. Kurset indgår i Parkdiplomuddannelsen, men kan tages selvstændigt. Læs mere


Klimatilpasning ved hjælp af grønne teknologier
Start 4. februar / Nødebo / Tilmeldingsfrist 18. december
Kompetencegivende efteruddannelseskursus med fokus på håndtering af vand i byer. Kurset indgår i Parkdiplomuddannelsen, men kan tages selvstændigt. Læs mere


Regnvandskonsulent: LAR-løsninger for professionelle
7.-8. februar / Høje Taastrup og 27.-28. februar / Nødebo
Få ny faglig viden og praktisk erfaring med at planlægge regnvandsløsninger – både faskiner og mere grønne løsninger som regnbede. Kurset tager udgangspunkt i private haver. Læs mere


Byens gulv 2018: Sikkerhed og terrorsikring
8. februar / Nyborg
Årets konference sætter bl.a. fokus på sikkerhed og terrorsikring. Desuden ser vi på byens gulv i omdannelsen af store og små byer. Igen i år er der et åbent spor, hvor alle aktører kan byde ind med egne projekter. Læs mere


Kirkegårdskonferencen 2018: Samspil med brugerne
8. marts / Nyborg
Kirkegårdskonferencen sætter fokus på samspillet med brugerne: Hvordan ser de kirkegården, og hvordan kommer vi dem bedst i møde. Desuden kan du blive klogere på græs og gravminder. Læs mere

Om nyhedsbrevet

Videntjenestens nyhedsbrev for Park og Landskab formidler forskning og rådgivning inden for parkforvaltning og landskabsplanlægning. Nyhedsbrevet redigeres og udsendes af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet. For at kunne læse Videnblade i deres fulde længde, skal du eller din virksomhed have et abonnement. Læs mere om abonnement på Videntjenesten.For at besvare denne email skriv til vt@sl.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 15. december 2017