Nyhedsbrev – Københavns Universitet

Dækafgrøder | Planter i vejbede | Ny naturplejeportal

Ny model for Videntjenesten

Vi tager hul på 2018 med en ny model for Videntjenesten, der giver dig mere viden for pengene. Som abonnent har du nu adgang til både Park og Landskab og Planlægning og FriluftslivVidentjenesten.dk, men betaler kun for en serie. Det gælder også, hvis du i forvejen abonnerer på begge serier. Prisen er 2.500 kr./år for et personabonnement og 500 kr./år for en ekstra bruger. Du får fortsat kvalitetssikret viden fra IGN’s projekter, gratis rådgivning og rabat på vores arrangementer. Vi ændrer automatisk adgangen for alle nuværende abonnenter, så du skal ikke foretage dig noget. Har du spørgsmål, så kontakt Jette Alsing Larsen, jeal@ign.ku.dk eller Tilde Tvedt, tit@ign.ku.dk. Læs mere om Videntjenesten og abonnement.

Videnblade


Dækafgrøder – et alternativ til renholdelse ved etablering af vedplantninger

Dækafgrøder har stort set samme effekt som ekstensive manuelle eller mekaniske renholdelsesmetoder, men øger biodiversitet og frodighed. Læs mere

04.08-04


Anbefalinger til brug af dækafgrøder ved etablering af vedplantninger
Dækafgrøder med en blanding af forskellige arter giver bedst sikkerhed for hurtig etablering og tæt, vedvarende jorddække. Læs mere


04.08-05


Plantevækst i filterjord
Hvordan skaber man velfungerende plantesamfund i vejbede? Et projekt viser, at man med fordel kan vælge arter fra sandet/stenet jordbund, der tåler svingende fugtighed. Læs mere

04.03-18


Regnvandshåndtering i vejbede kan understøtte lokal biodiversitet
Vejbede skaber en ny grøn struktur, der kan forbedre naturens vilkår. Forsøg i Odense viser, at vejbede blandt andet tiltrækker mange bestøvende insekter. Læs mere

04.03-19

Kort nyt


Mere om dækafgrøder
Læs mere om dækafgrøder i rapporten Use of cover crops when establishing woody plantings, der danner grundlag for de to aktuelle Videnblade.


Ny udgave af Naturplejeportalen

Naturplejeportalen er nu i luften i ny og forbedret udgave, der guider til de rette plejemetoder til forskellige typer naturarealer. Den er opdateret med de nyeste forskningsresultater og praktiske erfaringer af Rita M. Buttenschøn og Lasse Gottlieb fra IGN. De har også udgivet en ny rapport om hedepleje med fåregræsning kombineret med afbrænding.


Forskningsprojekter nomineret til arkitekturpris
To af IGN’s forskningsprojekter var med i kapløbet om arkitekturprisen Lille Arne, der uddeles af Arkitektforeningen København. Læs mere


Lys i udearealer
FAGUS, der er Videntjenestens norske søsterorganisation, holder vinterkonference om lys i udearealer den 13. februar i Oslo. Læs mere

Få råd


Ekspert i svampesygdomme Iben M. Thomsen har netop svaret på spørgsmål om svampe på unge ahorn.
Som abonnent på Videntjenesten kan du uden beregning stille spørgsmål til IGN's rådgivere. Send spørgsmål.

Kurser, temadage og konferencer


Regnvandskonsulent: LAR-løsninger for professionelle
7.-8. februar / Høje Taastrup og 27.-28. februar / Nødebo
Få ny faglig viden og praktisk erfaring med at planlægge regnvandsløsninger. Kurset tager udgangspunkt i private haver. Læs mere


Byens gulv 2018: Sikkerhed og terrorsikring
8. februar / Nyborg
Konferencen ser bl.a. på sikkerhed og terrorsikring. Igen i år er der et åbent spor, hvor alle aktører kan byde ind med egne projekter. Læs mere


Kirkegårdskonferencen 2018: Samspil med brugerne
8. marts / Nyborg
Konferencen sætter fokus på samspillet med brugerne: Hvordan ser de kirkegården, og hvordan kommer vi dem bedst i møde? Læs mere

Om nyhedsbrevet


Videntjenestens nyhedsbrev for Park og Landskab formidler forskning og rådgivning inden for parkforvaltning og landskabsplanlægning. Nyhedsbrevet redigeres og udsendes af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet. For at kunne læse Videnblade i deres fulde længde, skal du eller din virksomhed have et abonnement. Læs mere om abonnement på Videntjenesten.

Januar, version 2For at besvare denne email skriv til vt@sl.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 01. februar 2018