Dato: 01-12-2004 | Videnblad nr. 03.19-01 Emne: Diverse

Sikkerhed på legepladser

Ulykker på legepladser kan forebygges gennem brugen af de fælleseuropæiske sikkerhedsstandarder, som i 1999 erstattede de Danske Standarder for legepladsredskaber. Standarderne omfatter såvel krav til legeredskabers indretning og opstilling som krav til kontrol, vedligeholdelse og drift af legeredskaber på offentlige legepladser. Sikkerheden skal tages alvorligt, men hvis mange legeredskaber fjernes på grund af fejl og mangler, uden kompensation, forringes børnenes legemuligheder.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.19-01
Forfatter: Susanne Guldager