Dato: 01-12-2007 | Videnblad nr. 03.19-10 Emne: Diverse

Playscapes - bevægelsesinstallationer i byens rum

Installationer, der aktiverer, udfordrer og engagerer kroppen i fysisk udfoldelse, synes at være opstået som ny genre af formudtryk i det urbane landskab. Det kan være legepladsen med særlige formmæssige kvaliteter, et skulpturelt element, der kan indtages kropsligt eller byrumsinstallationer, som inviterer til inddragelse og aktiv deltagelse.

Minigolf på Halmtorvet af Parfyme 2004. Foto: Parfyme

Minigolf på Halmtorvet af Parfyme 2004. Foto: Parfyme

Gennem de sidste 100 år har anvendelsen af det offentlige uderum ændret sig i takt med samfundets udvikling. Byens fællesrum er i stigende grad overgået fra primært at være bevægelseszoner for arbejdslivet til at være opholdszoner for det sociale og rekreative liv. Det voksende udeliv i byrummet har de seneste år handlet om aktiv rekreation med spil, sport og leg som drivkraft. Det er sket sammen med en generel øget fokus på motion og bevægelse som sundhedsfremmende og rekreativ aktivitet.

Samtidig er der dukket en ny arkitektonisk type af uderumsinstallationer op, som på én gang rummer æstetiske, arkitektoniske, legeengagerende og fysisk aktiverende egenskaber. Egenskaber der kan betragtes som katalysatorer for en ny social dynamik i byens grå og grønne rum.

Fra monument til movement

I 2004 blev der afholdt et kunstarrangement »MO NU MENT – samtidskunst i byrummet«. Ønsket var at undersøge, om samtidskunsten kunne medvirke til at skabe levende byrum og give byens borgere nye og mere tidssvarende oplevelser. 11 »samtidsmonumenter« skabt til lejligheden blev midlertidigt opsat i København hen over sommeren 2004.

Et eksempel på en aktivitetsskabende installation var kunstnergruppen Parfymes bud på et samtidsmonument. De etablerede et minigolfanlæg på Halmtorvet i København. Ideen tog udgangspunkt i det konkrete byrum med et ønske om at tilføje mere liv og aktivitet til den velfriserede og lidt kedelige plads. Parfyme mente, at de med en installation, der direkte iscenesatte en livlig aktivitet, hvor alle kunne være med, kunne bryde kedsomheden. Minigolfanlægget var udformet som en sammenhængende cirkulær installation bygget op af mdf plader, træspær og kunstgræs. Seks forskelligt udformede baner pegede ind mod dens midte og endte alle i samme hul. Forbipasserende blev inviteret til at deltage i minigolfspillet og udstyr kunne lånes gratis i en nærliggende cafe.

Parfymes forslag til et »nutidens monument« danner en på en gang finurlig og funktionel ramme om en række sociale udvekslinger og handlinger. Halmtorvet blev en zone, hvor den skulpturelle installation blev katalysator for nye aktivitetsformer og bevægelsesmønstre i byens rum.

Bakker i Mimersgade af Parfyme 2006. Foto: Parfyme

Bakker i Mimersgade af Parfyme 2006. Foto: Parfyme

Sid ned

I 2006 videreførte Parfyme sine visioner for aktiverende legeredskaber som byrumsmonumenter ved kunst-eventen »Sid Ned«, der var en del af et byudviklingsprojekt i Mimersgadekvarteret. Opbygningen af skulpturer og installationer foregik på stedet og indgik i kunstaktionen som et borgerinddragelsesprojekt. I den måned der blev bygget, kunne byrummets daglige brugere følge aktiviteterne og komme med forslag til, hvilke aktivitesinstallationer de ønskede opført. Det resulterede i en skaterrampe, en fodboldbane og et udstrækningsredskab.

På kunstnergruppens eget initiativ blev der desuden bygget en række kunstige bakker beklædt med grøn filt. Bakkerne lå som abstrakte former uden på forhånd bestemte brugsmåder, men åbnede samtidig op for mange forskellige anvendelsesmuligheder. Børn løb og kravlede omkring på bakkerne og teenagere brugte dem som hænge-ud steder, hvorfra de kunne overskue byrumslivet. Efter at Parfyme havde pakket ned og forladt stedet, stod bakkerne tilbage som de af installationerne der havde længstvarende attaktionskraft i form af leg og ophold.

Det performative byrum

Denne nye vinkel på kunsten i det offentlige rum som aktionsbaseret og aktivitetsskabende, synes at være en ny type, der naturligt føjer sig ind i bylandskabets øvrige øgede fokus på aktivitet og bevægelse. Med muligheden for at gøre noget aktivt tillægges det offentlige rum således yderligere en dimension i byens interaktionsformer. Idrætsforsker Henning Eichberg definerer kropskulturrummet som »experience space« idet bevægelse laver lokaliteter om til oplevelsesrum.

Begivenheder og bevægelsesformer lægger et nyt lag ned over byens rum og gør dem til scenografier for kropsudfoldelser. Minigolfbanen på Halmtorvet omformer en ferielands-aktivitet til en urban handlingsscene for fysiske og sociale udvekslinger.

Med de urbane aktivitetsformer omkring bevægelsesinstallationer bliver byrummet en scene, arkitekturen et scenografisk bagtæppe og byens inventar rekvisitter i en leg.

Leg, glæde, spænding og ikke mindst den sociale begivenhed, er elementer der præger tidens kropskultur og skaber liv og mangfoldighed i by- og parkrummet. I det oplevelsesorienterede og det sceniske ligger også en æstetisk og en social dimension – vi har mere lyst til at bevæge og opholde os i smukke, behagelige og interessante rum og ruminstallationer. Mennesker tiltrækkes af de steder, hvor der sker noget.

Bakker i Mimersgade af Parfyme 2006. Foto: Bettina Lamm

Bakker i Mimersgade af Parfyme 2006. Foto: Bettina Lamm

Katalysator for udeliv

Bevægelsesinstallationen kan betragtes som nutidssvarende by- og parkrumsmonumenter, der engagerer kroppen i bevægelse. De kan være med til at etablere et socialt og dynamisk handlingsrum i det offentlige uderum.

Man kan sige at den offentlige kunst sammen med landskabsarkitektur og byrumsdesign kan være katalysatorer for et urbant udeliv, og at disse strategier måske i større grad i fremtiden kan anvendes til at aktivere byens uderum.

Kilder:
Gehl, Jan & Lars Gemzøe m.fl.: Det Nye Byliv, Arkitektens Forlag, 2006.
Jensen, Christian Skovbjerg, m.fl.: MONUMENT, samtidskunst i byrummet, Informations forlag, 2004.

Parfyme
Eichberg, Henning i John Bale: Sports geography, Routledge, London 2003.Videnblad nr.: 03.19-10
Forfatter: Bettina Lamm

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt