Dato: 01-12-1998 | Videnblad nr. 03.03-12 Emne: Forvaltning og ressourcestyring

Anvendelse af præg og elementer i driftsstyringen

De begreber, man anvender i driftsstyring, skal kunne bruges på alle typer friarealer. Det betyder, at begreberne både skal kunne beskrive driften af arealer i den tætte by og i det åbne land - og hele spektret derimellem. Nogle begreber er især aktuelle i forbindelse med de forfinede anlæg, man oftest finder i bymæssige omgivelser, og andre anvender man på naturtyper i byens udkant og i naturområder.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.03-12
Forfattere: Jens Ole Juul og Susanne Guldager