Dato: 01-08-2001 | Videnblad nr. 03.03-17 Emne: Forvaltning og ressourcestyring

Professionel grøn kompetence i kommunal parkvirksomhed

44% af befolkningen bor i den tredjedel af landets kommuner, der har flere end 16.000 indbyggere. For at tilgodese borgernes behov for parker og grønne områder har disse kommuner ansat en eller flere »grønne « professionelle i deres parkforvaltning. I de mindre kommuner er det ingeniører, der har det administrative ansvar, mens gartnere tager sig af udførelsen i marken. En femtedel af alle kommuner har slet ingen gartnerisk kompetence, hverken administrativt eller i marken.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.03-17
Forfatter: Christine Nuppenau og Jens Ole Juul