Dato: 01-09-2001 | Videnblad nr. 03.03-18 Emne: Forvaltning og ressourcestyring

Barrierer og muligheder i forvaltningspraksis i perioden 1995-99

Mange barrierer skal overvindes, hvis det tværfaglige samarbejde i kommunerne skal bære frugt. Erfaringer viser, at der både på tværs mellem sektorerne og vertikalt mellem forvaltningsniveauerne kan være forståelsesproblemer, der medfører usikkerhed og manglende mulighed for nytænkning i sagsbehandlingen. Løsningen synes at ligge i en holdningsændring.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.03-18
Forfatter: Susanne Guldager og Christine Nuppenau