Dato: 01-08-2005 | Videnblad nr. 03.03-31 Emne: Forvaltning og ressourcestyring

Etiske regler for udbud af grønne områder

I forbindelse med projektet HelPark har Danske Anlægsgartnere og Stads- og Kommunegartnerfor-eningen tiltrådt en række etiske regler, der skal understøtte en fair og gennemskuelig udbudsfase samt et godt samarbejde mellem offentlige og private virksomheder omkring løsningen af de grønne driftsopgaver.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.03-31
Forfatter: Thomas B. Randrup