Dato: 01-08-2005 | Videnblad nr. 03.03-33 Emne: Forvaltning og ressourcestyring

Procedurer for EU-udbud og grønne driftsopgaver

I 2004 udsendte EU en ny pakke med regler for offentlige udbud med det mål at forenkle, modernisere og skabe større fleksibilitet. Ved alle EU-udbudsformer består udbudsprocessen af en udvælgelses- og tildelingsfase. Udvælgelsesfasen skal sikre, at tilbudsgiverne

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.03-33
Forfatter: Andrej Christian Lindholst