Dato: 01-08-2005 | Videnblad nr. 03.03-34 Emne: Forvaltning og ressourcestyring

EU-udbud - Hvornår?

Offentlige myndigheders udbud af grønne drifts- og anlægsopgaver falder ind under EF-traktatens generelle principper, og når udbudet er af en vis størrelse og karakter gælder EU’s udbudsdirektiver. Direktiverne indeholder bl.a. detaljerede beskrivelser for fremgangsmåderne ved offentlige myndigheders udbud.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.03-34
Forfatter: Andrej Christian Lindholst