Dato: 01-12-2006 | Videnblad nr. 03.03-39 Emne: Forvaltning og ressourcestyring

Integreret park- og naturforvaltning - eksempler fra Oslo og München

I en Europæisk COST Aktion fra 2000 til 2004 deltog byplanlæggere, arkitekter, biologer, administratorer og undervisere fra 15 europæiske lande for at udveksle erfaringer inden for grønstruktur, planlægning og naturressourceforvaltning i byer og byregioner. I Oslo og München findes gode eksempler på innovative strategier for landskabets forvaltning i byregioner. Her har man koblet den grønne strukturplanlægning med naturgenopretning, skabt lokalt ejerskab til projekterne gennem græsrødder og lokale foreninger samt haft genopretningen af landskabselementer som motor for udviklingen.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.03-39
Forfatter: Susanne Guldager og Stephan Pauleit

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt