Dato: 18-12-2012 | Videnblad nr. 03.03-75 Emne: Forvaltning og ressourcestyring

Kommuner brander sig grønt

Danske kommuner brander sig som grønne, men de fysiske grønne områder kun spiller en lille rolle. Enkelte kommuner forstår dog at udnytte de grønne områders og naturens potentiale i kommunens overordnede brand og profil. En god strategi der kan give grønne områder og forvaltningen af disse en højere status hos borgere og politikere.

Frederiksberg Kommune anser sig selv for både at være miljømæssigt og fysisk grøn. Det fremgår også af byens brand og slogan: »Hovedstadens grønne hjerte«.
Frederiksberg Kommune anser sig selv for både at være miljømæssigt og fysisk grøn. Det fremgår også af byens brand og slogan: »Hovedstadens grønne hjerte«.

Det at være en grøn by er et populært brand i danske kommuner. Men hvordan kommer det grønne brand til udtryk i de enkelte kommuner – og hvilken rolle spiller de grønne områder i et grønt brand? Det har forskere ved Skov & Landskab på Københavns Universitet undersøgt i en landsdækkende undersøgelse.

Undersøgelsen viser, at de fleste kommuner opfatter sig selv som grønne – enten fysisk, miljømæssigt eller begge dele – men at det kun er en lille procentdel, der bruger grønne initiativer som miljømæssig bæredygtighed, ren energi eller fysiske, grønne områder i kommunens overordnede brand. Det mest populære tema, når det gælder branding i kommunerne, er uddannelse, beskæftigelse og innovation. Derudover er fysisk og psykisk helbred, bynære grønne områder og sport blandt de mest anvendte brands.

På trods af at mange kommuner bruger deres grønne områder som et brand, anses dette for at være et sekundært brand, der heller ikke koordineres med det primære kommunebrand. De grønne områders rolle som brand i byen er altså mindre vigtigt i danske kommuner, og der er lang vej, før de kommer øverst på listen over primære brands.

Enkelte kommuner markedsfører sig med grønne områder for at tiltrække og engagere lokale beboere og turister. I undersøgelsen fra Skov & Landskab fremhæves tre kommuner, der bruger de grønne områder eller hele kommunens naturgrundlag aktivt og strategisk i den primære branding af kommunen. Disse kommuners erfaringer kan være en inspiration for andre kommuner – og grønne forvaltninger, der ønsker et større fokus på dette område.

Frederiksberg

Frederiksberg Kommune har meget tydeligt koordineret det overordnede kommunale brand med brandet for de grønne områder. Brandet har autencitet, og der er skabt ejerskab gennem samarbejde med eksterne partnere.

På trods af, at Frederiksberg er den tættest befolkede kommune i Danmark, findes der et imponerende netværk af grønne områder. De varierer i størrelsen fra mindre parkanlæg, lange strækninger med vejtræer til prægtige parker som Frederiksberg Have og Søndermarken. Arealer der tilsammen dækker 64 ha eller ca. 7 % af kommunens totale areal.

Frederiksberg Kommune anser sig for både at være miljømæssig og fysisk grøn. Det fremgår også af byens brand og slogan: »Hovedstadens grønne hjerte« og »Det grønne Frederiksberg«. F.eks. er kommunens mål, at alle borgere skal kunne se et træ fra deres bolig, og projektet »Liv og lys i Søndermarken« markedsfører Søndermarken (og dermed Frederiksberg) som en motions- og aktivitetspark.

Frederiksbergs brand er rettet mod nuværende borgere, særligt unge familier, men også mod turister og virksomheder, der bidrager med indtægter og investeringer til og i byen.

Kommunens logo promoverer grønne områder, diversitet og puls. Logoet bruges i samarbejde med lokale virksomheder og institutioner, som f.eks. Copenhagen Business School, der bruger brandet i deres publikationer og på deres hjemmeside. At virksomheder tager brandet – og i det her tilfælde også logoet til sig – giver autencitet til den grønne vision og brandet.

Odense

Odense Kommune har mange forskellige grønne områder. I alt 124 parker, skovområder både i byen og uden for bygrænsen, 14,9 km kystlinje og 38 km vandløbsstier. Det er tydeligt, at Odense anser sig for at være fysisk grøn. Kommunen har også siden 2008 brandet sig som »Legens By« med mottoet »at lege er at leve«. Det legesyge brand har en indlejret vision om, at Odense er en by med høj livskvalitet støttet af ren natur og et grønt miljø. De kommunale grønne områder er ikke specielt fremhævede i brandet, men de er inkluderet i det primære brand gennem visionen om høj livskvalitet og sundhed for alle borgere.

Brandet og mottoet har til formål at tiltrække flere studerende, borgere, jobs og turister. Det er også en variation over et citat af H.C. Andersen, én af Odenses mest berømte borgere, som sagde »at rejse er at leve«. Med dette motto ønsker kommunen at inspirere folk til at være innovative i erhvervslivet, i kunsten og i samfundsudviklingen i Odense.

Odense har de senere år haft svært ved at holde fast på de unge familier. Med et brand baseret på lyst til leg, innovation og høj livskvalitet, vil kommunen minde byens borgere om, at Odense er et godt sted at bo for børnefamilier.

I Odense Kommune er der fokus på livskvalitet, rekreation og sundhed i det kommunale brand. De grønne områder kobles med denne vision.

Kommunerne Frederiksberg, Odense og Ringkøbing-Skjern bruger natur og grønne områder aktivt og strategisk i den primære branding af kommunen.

Kommune

Beliggenhed

Befolkningstæthed (indbyggere pr. km2)

Areal (km2)

Hovedbybrand

Frederiksberg

Sjælland

12.251

8,1

Hovedstadens grønne hjerte

Odense

Fyn

623

306,0

At lege er at leve

Ringkøbing- Skjern

Vestjylland

39

1.469,0

Energi2020

Ringkøbing-Skjern

Ringkøbing-Skjern Kommune er arealmæssigt den største kommune i Danmark. Samtidig har kommunen også den laveste befolkningstæthed. Kommunen består – udover byerne – af et landskab med agerland, skove, vådområder, hede og ådale.

Kommunen opfatter sig selv som både miljømæssig og fysisk grøn og fremhæver dette image gennem en flerstrenget brandingstrategi fra 2009. Denne brandingstrategi indeholder flere enkeltstående brands: Energi2020, »Natur i verdensklasse« og Skjern Å National Park. Kommunens brandingstrategi tager udgangspunkt i ønsket om at tiltrække turister, industrier og investorer. Der er fokus på miljømæssig bæredygtighed og gode eksempler på bæredygtig udvikling, herunder klimatilpasning og innovative tilpasningsløsninger.

Kommunen går efter at være selvforsynende med energi i år 2020, og selvforsyningen skal bestå af rene energiløsninger. Teknologien skal vises frem i oplevelsescentret »KRAFT«, hvis formål skal være at formidle oplevelser og viden om naturens kræfter.

De grønne områder spiller en vigtig rolle i denne brandingstrategi, hvor der er fokus på en unik natur, der både er udpeget som national naturpark og Natura 2000-område. Rinkøbing-Skjern Kommune bruger en innovativ brandingløsning, der kombinerer viden, livskvalitet og naturgrundlaget til at promovere kommunen som et attraktivt sted at bo.

I Ringkøbing-Skjern tages der udgangspunkt i naturen i fremstillingen af kommunens omdømme. Grønne områder – i det her tilfælde natur – har meget at byde på, når det komme til rene energiløsninger.

Grøn politisk bevågenhed

Danske kommuner kan forbedre deres image gennem branding inden for særlige områder, og profilering af grønne områder kan med fordel kobles til andre aktuelle problemstillinger og fokusområder i kommunerne som f.eks. global konkurrenceevne, sociale sammenhænge, sundhedsaspektet og klimaforandringer.

En inddragelse af de grønne områder som en del af byens/kommunens brand giver nye muligheder for forvaltningen af de grønne områder og en større politisk bevågenhed om grønne områder i byen. Samtidig udgør de grønne områder en vigtig del af løsningen til en mere miljøvenlig, bæredygtig fremtid.Videnblad nr.: 03.03-75
Forfattere: Natalie Gulsrud, Saskia Gooding og Karen Sejr

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt