Dato: 01-12-1996 | Videnblad nr. 03.11-09 Emne: Friluftsliv

En fjerdedel vil gerne have flere udeaktiviteter

Foreningers og institutioners brug af byens parker og grønne områder

En række forskellige foreninger og institutioner er ved hjælp af spørgeskema spurgt, om de plejer at besøge byens parker og grønne områder eller ej. Brugerne blev bedt om at angive, om deres nuværende omfang af udendørsaktiviteter er tilstrækkeligt. Ikke brugerne blev bedt om at angive, hvorfor de ikke besøgte byens grønne områder, herunder om det var fordi de ikke havde behov for besøg, eller fordi de manglede mulighed for besøg.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.11-09
Forfattere: Stine Holm