Dato: 01-06-1998 | Videnblad nr. 03.11-23 Emne: Friluftsliv

Befolkningens syn på skovrejsning og ændret anvendelse af landbrugsjord

Undersøgelsen "Friluftsliv '95" viser, at befolkningen generelt synes, det er en god idé med mere skov i Danmark. Desuden er der en positiv indstilling til, at man omdanner landbrugsarealer, der går ud af drift, til natur- og skovområder.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.11-23
Forfatter: Frank Søndergaard Jensen