Dato: 01-12-1999 | Videnblad nr. 03.11-34 Emne: Friluftsliv

Ingen klar sammenhæng mellem besøgstal og slid i de bynære skove

Forskningscentret for Skov & Landskab har undersøgt, hvordan friluftslivet påvirker de bynære skove inden for 30 km fra Københavns centrum. En sammenligning af besøgstal og påvirkninger viste ingen entydig sammenhæng. Det tyder på, at påvirkningerne kun i beskedent omfang skyldes det almene friluftsliv, det vil typisk sige folk, der kommer for at gå en tur.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.11-34
Forfatter: Ulla Vogt Andersen