Dato: 01-04-2000 | Videnblad nr. 03.11-36 Emne: Friluftsliv

Forebyg slid på naturen i skoven

Den rekreative brug kan slide på naturen i skoven. Man kan forebygge f.eks. ved at forbedre fremkommeligheden på stierne eller på andre måder kanalisere færdslen. Dog skal man være opmærksom på, at det i sig selv skaber forandringer i området, der ikke altid er ønskelige. Metoderne bør derfor fortrinsvis bruges, hvor sliddet er meget stort.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.11-36
Forfatter: Ulla Vogt Andersen