Dato: 01-08-2006 | Videnblad nr. 03.11-50 Emne: Friluftsliv

Oplevelsesværdier og det grønne håndtryk

I forbindelse med Hovedstadens Udviklings Råds (HUR) fremlæggelse af »Det Grønne Håndtryk« er der udviklet en metode til kortlægning af friluftsoplevelser, som kan danne grundlag for fremtidig forvaltningspraksis.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.11-50
Forfattere: Ole Hjorth Caspersen og Anton Stahl Olafsson

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt