Dato: 01-09-2004 | Videnblad nr. 03.00-11 Emne: Generelt

Byrum med plads til livet

Byen skal være gæstfri og have plads til livet. Et gæstfrit rum kan betegnes som en syntese opstået mellem arbejde og økologi, mellem samfund og byrum og mellem by og landskab. Skal man finde et kunstnerisk, æstetisk sprog til byrummet – der gør det bæredygtigt, kommunikerende, betydningsbærende, begribeligt og etisk – er der stor hjælp at hente i det, man kunne kalde dyrkningskunsten, der er en bred betegnelse for landskabsarkitektur eller landskabs- og havekunsten.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.00-11
Forfatter: Malene Hauxner