Dato: 01-06-2006 | Videnblad nr. 03.00-16 Emne: Generelt

Carlsbergs landskab - et stykke kulturarv og kulturmiljø

Gl. Carlsberg er et af de fineste og bedst bevarede industrielle anlæg i Danmark. Sammen med blandt andet Ny Carlsbergbryggeriet befinder dette miljø sig i en historisk, landskabelig og urban sammenhæng af enestående karakter. Ved at betragte og behandle et kulturmiljø som et landskab, gennem en arkitektonisk-historisk analyse, bliver historien betydningsfuld samtidig med at udviklings- og dyrkningsaspektet kan berige planlægningsprocessen.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.00-16
Forfatter: Malene Hauxner

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt