Dato: 01-12-2001 | Videnblad nr. 03.14-04 Emne: Kulturhistoriske værdier

Overvågning af værdifulde kulturmiljøer

Næste udfordring på kulturmiljøområdet er overvågning af de værdifulde kulturmiljøer. Derfor er der behov for nye metoder og indikatorer, som kan opfange og beskrive kulturmiljøernes tilstand og udvikling.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.14-04
Forfatter: Kirsten Meldgaard Jørgensen