Dato: 29-10-2009 | Videnblad nr. 03.14-07 Emne: Kulturhistoriske værdier

Haveturisme

– en mulig vej til at øge turismen i Danmark?

Haveturisme er ikke et begreb vi kender specielt godt i Danmark. Begrebet stammer fra Garden Tourism fra de engelsktalende lande. Wikipedia skriver bl.a. herom: »Haveturisme er en niche-turisme, der involverer besøg og rejser i botaniske haver og steder, der er fremtrædende i havekunstens historie. Haveturister rejser ofte individuelt i lande som de kender – men foretrækker organiserede ture i lande, hvor de kan forvente vanskeligheder med sproget, transport eller med at finde overnatningsmuligheder i nærheden af haven«.

Levens Hall med sine op til 300 år gamle klippede buksbom og taks er blot en af de over 3.500 haver i England listet i »The Yellow Book«. Foto: Bibi Lisbet Edinger Plum
Levens Hall med sine op til 300 år gamle klippede buksbom og taks er blot en af de over 3.500 haver i England listet i »The Yellow Book«. Foto: Bibi Lisbet Edinger Plum

Der er ingen tvivl om, at der er stigende interesse for at rejse og specielt for at opleve noget meningsfuldt, når man rejser. Her kan haver komme ind på en plads som muligt turistmål, fordi de indeholder meget af det dagens turister efterspørger: natur, kultur og æstetik, samt mulighed for at iagttage og bevæge sig i et behageligt tempo i ren luft. Desuden vil haver kombineret med bygninger, som historiske huse, caféer eller butikker give mulighed for oplevelser både i godt og dårligt vejr. Louisa Jones skriver ligefrem om en eksplosion i antallet af haveturister i Frankrig (Vista, 2005). Så efter en kraftig nedgang i dansk turisme i 2009, var det måske en god idé at fokusere på denne niche inden for turismen.

Haveturisme i England

England er førende inden for begrebet haveturisme og har en lang tradition herfor blandt andet gennem National Trust. Eksempler som Sissinghurst, Stowe og Stourhead er velkendte. Men også privatejede haver som Levens Hall og de af Royal Horticultural Society (RHS) drevne haver som Wisley Garden er meget populære besøgsmål. Storbritannien har det største antal haver åbent for publikum: over 3.500 haver er listet i Gardens of England and Wales, også kaldet The Yellow Book.

De tre mest besøgte haver med betaling i England i 2004 var Kew gardens, Wisley gardens og Alnwick Garden, alle tre med over en halv million besøgende om året. Alnwick Garden i Northumberland åbnede i 2001 og er stadig ret ukendt i Danmark, men grunden til det meget høje besøgstal skal nok findes i at tre Harry Potter film er optaget på stedet.

Haver i Europa

I Frankrig er de mest populære haver Versailles og Monets have i Giverny. Udenfor Paris og omegn er det Chenoncheau og Villandry, der har flest besøgende.

Italien har især fantastiske haver omkring Firenze samt Villa Lante og Villa d’Este henholdsvis i og ved Rom. Hollands mest kendte haver er Het Loo og Keukenhof.

Rækken af slotshaver i Tyskland tæller bl.a. Sanssouci og i Østrig Schönbrunn. I Portugal er der de mindre kendte, men ikke mindre spændende, haver omkring Sintra.

Besøgshaver i Danmark

Bag de mest populære besøgsmål gemmer sig en attraktion, samt ofte en målrettet strategi og energisk indsats. Som regel opstår haven som interessant besøgsmål omkring de kongeliges eller adelens boliger – men det kan også være en have skabt af en velhavende person, en eller flere kunstnere eller af en specielt haveinteresseret person.

I Danmark er Egeskov vel nok et af de tidligste og mest succesfulde eksempler på en velbesøgt have. Også De kongelige Haver har i flere generationer været yndede udflugtsmål.

Antallet af offentlige haver, der åbnes for publikum, synes voksende i disse år: fx haven ved Anneberg og Apotekerhaven ved Sorø. Ofte er haverne knyttet til kendte kunstneriske personligheder som fx Swanernes have i Odsherred.

Realdania har udpeget ni herregårdshaver som demonstrationshaver i et projekt om bevaring med fokus på drift og pleje. Det gælder haverne på herregårdene: Bregentved, Clausholm, Engelsholm, Holstenhuus, Knuthenborg, Løvenborg, Sanderumgaard, Søholt og Tirsbæk. Flertallet af disse haver er åbne for publikum, og efter at Realdanias projekt er afsluttet vil de alle være det.

I nyere tid er der inspirerende personer og haveejere der, efter at være blevet kendt ved at have optrådt i pressen og skrevet bøger, har åbnet deres private haver. Det gælder blandt andet den nu afdøde Anne Just i Hune, Camilla Plum ved Helsinge og Claus Dalby i Risskov og Isabella Smith på Hesede Hovedgård.

Mange steder er haverne sammenkædet med butikker og havecaféer, hvilket gør stedet specielt attraktivt som udflugtsmål. Det gælder i Sverige mange steder, fx Flickorna Lundgren på Kullaberghalvøen, Johan Ludvigs Kafé ved Brahe Trolleborg på Fyn samt Væksthuset i Landbohøjskolens have.

Økonomi og besøgstal

Indtægtskilderne i haver er primært entré, offentlig støtte og desuden indtægter fra arrangementer med eventuelle udstillere eller sponsorer fra private firmaer. Desuden kan der være tale om at en associeret virksomhed – som fx et landbrug eller en fond, stiftelse eller anden form for selvejende institution – har midler til driften af haven. Supplerende kan der være tale om at sælge produkter fra et tilknyttet gartneri og /eller landbrug i havens butik. Besøgstallene varierer naturligvis meget fra have til have: Fra over to millioner pr. år i Alhambra og Taj Mahal (år 2000) til betydeligt færre.

Besøgstal i udvalgte haver.

Lokalitet

Besøgstal

Årstal

Kilde

Alhambra

Over 2.000.000

2000

Wikipedia

Taj Mahal

Over 2.000.000

2000

Wikipedia

Kew garden, London

1.637.000

2008

Kew Annual Report 2008

Wisley garden, Surrey, England

Over 500.000

2004

Wikipedia

4 RHS haver

1.300.000

2008

RHS trustees report 2008

Alnwyck garden, England

Over 500.000

2004

Wikipedia

Chenonceau, Frankrig

841.000

2005 el. før

Louisa Jones i Vista*

Villandry, Frankrig

363.000

2005 el. før

Louisa Jones i Vista

Egeskov, Danmark

210.000

2009

Susanne Deleuran

Sofiero, Sverige

Over 137.000

2009

Matilde Hall, Sofiero

Den geografiske Have, Danmark

50.000

2009

Astrid Jørgensen

Norrvikens trädgårdar, Sverige

20.000

2009

Katarina Mohlin

Anne Justs Have, Danmark

20.000

2009

Lise Vad Kristensen

Note. Tallene er ikke umiddelbart sammenlignelige, da de ikke er fra samme år.

Fremtiden

Det kunne være interessant at udbygge denne nicheturisme som et værdifuldt indsatsområde ved hjælp af en samlet koordination eller større tiltag fra enkelte virksomheder.

Private og offentlige parkforvaltere kunne overveje de lokale parkers og havers værdi for turisme. Der kan fokuseres på væsentlige kommunale og statslige haver og deres tiltrækningskraft – blandt de statslige haver fx Botanisk Have – blandt de kommunale fx Den Geografiske Have, haverne i Herning og Valbyparken.

Budskabet til de offentlige forvaltninger kunne være dels at indarbejde målsætninger om parker med turistværdi i kommunernes parkpolitik, og dels at parkforvalterne styrker eller indleder samarbejde med de lokale turistbureauer om markedsføring af de lokale have- og parkperler.

I Sverige er man nået længere med lancering af haveturisme og de svenske turistorganisationer har specielle hjemmesider kun for haver. Og haveture arrrangeres i Sverige for udlændinge – se fx travelgatesweden.se. Lignende findes ikke i Danmark.

Vi har ikke et dårligere klima end i Skåne, og mange smukke haver, så måske kunne der gøres mere inden for dette felt.

Kilder:
The Yellow Book 2009: NGS Gardens Open for Charity, National Garden
Sceme.
Vista, 2005: Noel Kingsbury, Frances Lincoln.Videnblad nr.: 03.14-07
Forfattere: Bibi Lisbet Edinger Plum

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt