Dato: 01-02-1998 | Videnblad nr. 03.12-02 Emne: Landskabsæstetik

Flere og flere pyntegrøntkulturer præger det åbne land

Hvis afsætningsmulighederne for juletræer og klippegrønt fortsætter uændret, vil disse kulturer komme til at præge landskabet mere og mere. Derfor er der et stort behov for information til dyrkerne om, hvordan de bedst tilgodeser landskabet i placering og dyrkning af pyntegrøntkulturer. Det viser et specialeprojekt, udarbejdet ved Landbohøjskolen og Forskningscentret for Skov & Landskab.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.12-02
Forfattere: Jan Kjær Madsen og Frank Søndergaard Jensen