Dato: 01-08-2002 | Videnblad nr. 03.12-07 Emne: Landskabsæstetik

At tale om smukke landskaber

I et forskningsprojekt om den gode landskabsoplevelse har forskerne gennem deres metode forsøgt at ruste beboeren i et lokalområde til at deltage kvalificeret i diskussioner om landskabsoplevelse, -kvalitet og -forvaltning. Projektet har givet deltagerne og deres familier en større viden om landskabsoplevelse og en større bevidsthed om sammenhænge mellem forvaltning og oplevelseskvalitet.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.12-07
Forfattere: Katrine Højring