Dato: 01-10-2005 | Videnblad nr. 03.12-10 Emne: Landskabsæstetik

Galgebakkens landskab før, nu og siden

I Galgebakkens landskab kan man se et paradigmeskift i retning af, at det rigtige og smukke har et naturpræget, selvregulerende udtryk i forhold til 1960’ernes menneskeskabte, ensartede og styrede ideal. Det nye landskab viste sig gennem brugen af »hjemmehørende« planter og en ny måde at plante på; spredt, som om de var vokset »naturligt« frem. Denne »naturlighed« har resulteret i store kvaliteter, men også i at bebyggelsen i dag er en enklave af administrativ art uden synlig sammenhæng med resten af byen.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.12-10
Forfatter: Malene Hauxner