Dato: 01-05-1999 | Videnblad nr. 03.05-10 Emne: Lovgivning

Afvikling af pesticider på alle offentlige arealer inden 2003

En aftale mellem miljø- og energiministeren, Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen opfordrer alle kommuner og amter til at holde op med at bruge pesticider senest den 1. januar 2003. Samtidig forpligter staten sig til et stop på sine egne arealer inden den 1. januar 2000. Aftalen får vidtrækkende konsekvenser for hele den grønne sektor.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.05-10
Forfattere: Tilde Tvedt og Palle Kristoffersen