Dato: 01-05-1999 | Videnblad nr. 03.05-11 Emne: Lovgivning

Lokal afledning af regnvand - hvad siger loven?

Kommunalbestyrelsen kan tillade, at grundejerne afleder regnvand lokalt, når visse betingelser er opfyldt. I særlige tilfælde har kommunalbestyrelsen endog mulighed for at udbetale op til 12.000 kr. til grundejere, der træder ud af kloakfællesskabet for tag- og overfladevand.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.05-11
Forfatter: Marina Bergen Jensen