Dato: 22-06-2018 | Videnblad nr. 03.05-15 Emne: Lovgivning

Vejlovgivning og adgangsregler

Naturbeskyttelseslovens regler om adgang til veje og stier indgår i et komplekst samspil mellem mark- og vejfredsloven, vejloven og privatvejsloven. På private veje, private fællesveje og -stier har ejerne mulighed for at begrænse adgangen, men naturbeskyttelseslovens adgangsregler sætter dog grænser for, hvilke typer færdsel ejeren kan forbyde.

For at læse mere skal du være abonnent.
Er du allerede abonnent, så log ind i boksen til højre.