Dato: 01-03-2003 | Videnblad nr. 03.15-02 Emne: Miljøbeskyttelse

Grundvandsbeskyttelse kan kombineres med rekreative interesser

Aalborg Kommune har siden midten af 1980'erne med foreløbigt gode resultater arbejdet på at sikre en af kommunens vigtige grundvandsressourcer: Drastrup-området sydvest for Aalborg by. Samtidig har det været målet at kombinere drikkevandsbeskyttelsen med en sikring af de rekreative interesser for byens borgere.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.15-02
Forfattere: Lene Møller Madsen og Michael Tophøj Sørensen