Dato: 01-06-2001 | Videnblad nr. 03.13-08 Emne: Naturværdier

Landskabsevaluering og landskabsplanlægning i Tyskland

En systematisk og analytisk indgangsvinkel har været grundlag for landskabsplanlægningen i Tyskland i de sidste 50 år. Beslutninger om prioritering af arealer til natur- og drikkevandsbeskyttelse og lokalisering af større trafikanlæg og tekniske anlæg i det åbne land bliver truffet på baggrund af helhedsorienterede landskabsanalyser. De er et redskab til at afveje forskellige benyttelses- og beskyttelsesinteresser.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.13-08
Forfattere: Andreas Höll