Dato: 01-06-2003 | Videnblad nr. 03.13-12 Emne: Naturværdier

Indflydelse på beslutningsprocesser om naturforhold

En landsdækkende spørgeskemaundersøgelse viser, at folk oplever en begrænset mulighed for indflydelse på beslutninger omkring naturforhold. Men at de er meget interesserede i at blive inddraget mere.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.13-12
Forfattere: Berit Kaae og Lene Møller Madsen