Dato: 01-02-2005 | Videnblad nr. 03.13-13 Emne: Naturværdier

Landskabskarakterkortlægning - erfaringer fra anvendelse i planlægning og forvaltning i England

Der er et stigende behov for nye redskaber, der kan forbedre den offentlige planlægning og forvaltning i det åbne land. Landskabskarakterkortlægning er et eksempel på et nyt forvaltningsredskab, hvis anvendelighed i de senere år er blevet afprøvet i flere lande bl.a. UK, Norge, Spanien og Portugal. I Videnbladet beskriver vi nogle af de erfaringer, der er gjort med landskabskarakterkortlægning i England.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.13-13
Forfattere: Lone S. Kristensen og Lene Møller Madsen