Dato: 01-09-2006 | Videnblad nr. 03.13-15 Emne: Naturværdier

Nationalparker i Danmark - nogle lokale synspunkter

Hvad er formålet med en nationalpark? Hvor stor er lokalbefolkningens betalingsvilje for en nationalpark i netop deres område? Her præsenteres nogle af hovedresultaterne fra en undersøgelse af lokalbefolkningens syn på nationalparker.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.13-15
Forfattere: Jette Bredahl Jacobsen og Bo Jellesmark Thorsen

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt