Dato: 01-12-1999 | Videnblad nr. 03.01-20 Emne: Planlægning

Arealanvendelse kan analyseres med data fra det Generelle Landbrugsregister

Det Generelle Landbrugsregister indeholder detaljerede oplysninger om landbrugets arealanvendelse. Ved at kombinere disse oplysninger med geografiske informationssystemer får man mulighed for at analysere og visualisere arealanvendelsen i det åbne land både lokalt og regionalt. Dog skal man være opmærksom på, at tallenes nøjagtighed svinger, og at definitionen af nogle af arealklasserne er blevet ændret, siden registret blev oprettet i 1992.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.01-20
Forfatter: Ole Hjorth Caspersen